Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door HOUTPELLETS PROD. Op deze website verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar HOUTPELLETS PROD.

Loos biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden (“Algemene verkoopvoorwaarden”, “Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden”, “Voorwaarden”) , inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar wordt gehyperlinkt. Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die door de site bladeren, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers aan inhoud.

Lees deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van deze site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of de daarin aangeboden diensten gebruiken. Indien deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functionaliteiten en alle nieuwe tools die later aan deze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel profiteert van de nieuwste beveiligingstechnologie op dit gebied. We hebben een e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw land, staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om een ​​minderjarige onder uw hoede te laten gebruik deze website.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, en u mag tijdens het gebruik van de Service ook geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot auteursrechten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

Elke inbreuk op of schending van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook toegang tot de Services te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen, en dit omvat (a) verzendingen via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service of het gebruik van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, of enige toegang tot de Service of contact op de website, via welke de Service wordt geleverd, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN UPDATE VAN INFORMATIE

Wij zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de op deze site beschikbare informatie, volledig of actueel. De inhoud van deze site is bedoeld als informatiebron om u te helpen bij het nemen van beslissingen.

Deze site kan enige voorafgaande informatie bevatten. Deze voorafgaande informatie is naar zijn aard niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (en elk deel of de inhoud van de Service) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Service.

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar op onze website. Deze producten of diensten zijn mogelijk in beperkte hoeveelheden beschikbaar en mogen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurenweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan enige persoon en in elke geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elk aanbod van diensten of producten dat op deze site wordt gepresenteerd, is ongeldig waar dit bij wet is verboden.

Al onze producten zijn nieuw, nooit gebruikt met fabrieksgarantie (WIJ VERKOPEN GEEN GERENOVEERDE PRODUCTEN)

We garanderen dat de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of andere koopwaar die u hebt verkregen of gekocht aan uw verwachtingen zal voldoen en dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

*5/2 – RETOURBELEID

Je hebt 60 dagen bedenktijd vanaf de dag van ontvangst van de bestelling, voor een gratis retournering, om het product voor een ander te ruilen of om een ​​volledige terugbetaling van je geld te krijgen voor alle bestellingen.

ARTIKEL 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of vanaf hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, afkomstig kunnen zijn van handelaren, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountinformatie te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

ARTIKEL 7 – OPTIONELE GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, controleren of beïnvloeden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar”, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele tools van derden.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of nieuwe functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en nieuwe bronnen). Op deze nieuwe functionaliteiten en deze nieuwe diensten zijn tevens deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke sites te beoordelen of te evalueren, en we garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander materiaal dat toegankelijk is op of vanaf deze sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot dergelijke producten van derden moeten aan dergelijke derden worden gericht.

ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of als u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere elementen verzendt, hetzij online, per e-mail, per post , of anderszins (gezamenlijk “Opmerkingen”), verleent u ons te allen tijde en zonder beperking het recht om opmerkingen die u naar ons verzendt, te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, te vertalen en anderszins te gebruiken in welke media dan ook.

We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om aan iedereen een vergoeding te betalen voor verstrekte opmerkingen; (3) reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of die in strijd is met intellectueel eigendom of deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in opmerkingen te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief auteursrecht, geregistreerde handelsmerken, vertrouwelijkheid, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, lasterlijk, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch dat ze een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of enige andere gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders, of proberen ons en/of derden te misleiden met betrekking tot de oorsprong van opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en wijzen alle aansprakelijkheid af voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie naar onze winkel wordt beheerst door ons privacybeleid.

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN NALATIGHEDEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, als informatie in de Service of op een andere bijbehorende website onnauwkeurig is, en dit op elk moment en zonder kennisgeving (inclusief na je hebt je bestelling geplaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen vaste datum van update of vernieuwing in de Service of op een andere gerelateerde website worden gebruikt om te concluderen dat de informatie in de Service of op een andere gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast de verboden uiteengezet in de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen ertoe aan te zetten om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om een ​​regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of regelgeving te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) iemand lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op een zodanige manier zullen of kunnen worden gebruikt dat de functionaliteit of werking van de Service of een andere bijbehorende, onafhankelijke website of internet in gevaar wordt gebracht; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, een domein te kapen, informatie af te persen van, te bladeren, te verkennen of het web (of enige andere bron) te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of internet te schenden of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van verboden gebruik.

ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen of verklaren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wanneer u een product koopt dat in onze winkel wordt verkocht, profiteert u van twee verschillende garanties: een commerciële garantie en een wettelijke garantie.

In beide gevallen is uw snelheid een essentiële voorwaarde voor het toepassen van deze garanties.

• Commerciële garanties van fabrikanten: wat bieden ze?

Producten die op onze site zijn gekocht, profiteren van de fabrieksgarantie die wordt vermeld op het productblad en/of in de instructies die bij het apparaat zijn geleverd, of die kan worden gedownload van de website van de fabrikant.

De garanties van de fabrikant kunnen van verschillende duur en omvang zijn.

Afhankelijk van het merk van het product ondersteunen sommige fabrikanten echter alleen reserveonderdelen.

Het is daarom noodzakelijk om contact op te nemen met de fabrikant, die in de beste positie is om de defecten van het product vast te stellen en om u te informeren over eventuele reparatieprocedures. In het geval van een storing tijdens de initiële garantieperiode, worden reparaties gratis uitgevoerd door het nationale netwerk van centra, stations of technische instanties die door de fabrikanten zijn goedgekeurd.

Indien reparatie van het product in het kader van de uitvoering van de fabrieksgarantie niet mogelijk is, wordt u een omruiling of een creditnota aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met de veroudering van het product.

Dit sluit in ieder geval de specifieke bepalingen van de Rustgarantie niet uit, evenals de wettelijke waarborgen.

Afhankelijk van het merk van het product ondersteunen sommige fabrikanten echter alleen reserveonderdelen.

Het is daarom noodzakelijk om contact op te nemen met de fabrikant, die in de beste positie is om de defecten van het product vast te stellen en om u te informeren over eventuele reparatieprocedures. In het geval van een storing tijdens de initiële garantieperiode, worden reparaties gratis uitgevoerd door het nationale netwerk van centra, stations of technische instanties die door de fabrikanten zijn goedgekeurd.

Indien reparatie van het product in het kader van de uitvoering van de fabrieksgarantie niet mogelijk is, wordt u een omruiling of een creditnota aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met de veroudering van het product.

Dit sluit in ieder geval de specifieke bepalingen van de Rustgarantie niet uit, evenals de wettelijke waarborgen.

De wettelijke garantie tegen conformiteitsgebreken: wat houdt het in?

In overeenstemming met de artikelen L.217-4 tot L.217-11 van de Consumentenwet, profiteert u van een garantie tegen gebreken in de conformiteit van producten die op onze site zijn gekocht. Deze garantie tegen conformiteitsgebreken is van toepassing op de kosten van de onderdelen en arbeid die nodig zijn om uw eigendom weer in overeenstemming te brengen.

Om aan uw bestelling te voldoen, moeten de goederen overeenkomen met de beschrijving op onze site en de gepresenteerde of gepresenteerde kwaliteiten bezitten die een koper legitiem mag verwachten met het oog op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger , met name in reclame of etikettering.

In dat geval is het raadzaam om ons schriftelijk op de hoogte te stellen van de geconstateerde gebreken en het (de) product(en) aan ons te retourneren. Als het gebrek aan overeenstemming inderdaad wordt bevestigd door de tests van de after-sales service, zullen we de goederen omruilen of repareren volgens de kosten die dit vertegenwoordigt in overeenstemming met artikel L.217-9 van de consumentencode.

In overeenstemming met artikel L.217-11 van de Consumentenwet, worden de retourkosten aan u terugbetaald, na ontvangst, na de terugzending van uw product als het gebrek aan overeenstemming wordt bevestigd.

U wordt daarom verzocht het bewijs van uw retourzending te bewaren. Anders krijgt u, als u uw bewijsstukken niet bijvoegt, het basisposttarief voor de bezorging van een pakket terug.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van elke verleende commerciële garantie.

ARTIKEL 14 – VRIJWARING

U stemt ermee in om onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria , gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarin ze door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, kan deze bepaling niettemin worden toegepast voor zover toegestaan ​​door de wet, en moet het niet-toepasselijke deel als losstaand worden beschouwd. uit deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden laat deze dissociatie de geldigheid en toepasselijkheid van alle overige overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 16 – BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die door de partijen vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u worden beëindigd of niet. U kunt deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als we naar eigen goeddunken oordelen dat u tekortschiet, of als we vermoeden dat u niet in staat bent geweest om te voldoen aan de voorwaarden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder kennisgeving aan u vooraf en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en/of wij kunnen u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Elk verzuim van onze kant om enig recht of bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of toe te passen, mag geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling inhouden.

Deze Servicevoorwaarden of enig ander beleid of operationele regels die door ons op deze site of in verband met de Service zijn geplaatst, vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle communicatie, voorstellen en alle overeenkomsten , eerdere en gelijktijdige, mondelinge of schriftelijke, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot enige eerdere versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opsteller.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waarmee we Diensten aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten die van kracht zijn in HOUTPELLETS PROD.

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN AAN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden dienen te worden gericht aan ons op. info@houtpelletsprod.com