Juridische mededeling

Site uitgeverij bedrijf:

HOUTPELLETS PROD
Leliestraat 98, 2313 BJ Leiden, Nederland
E-mailen: info@houtpelletsprod.com
Site: www.houtpelletsprod.com

Voor alle informatie of advies kunt u contact met ons opnemen:

Online, via uw Klantenzone.

We doen er alles aan om haar gebruikers de best mogelijke browse-ervaring te bieden, evenals volledige en relevante informatie. In het geval dat u ongepaste of illegale inhoud opmerkt, nodigen wij u uit om dit aan ons te melden op onze “Contact”-pagina.

HOUTPELLETS PROD is de eigenaar en/of beschikt over de nodige autorisaties om de volledige inhoud van de Site te verspreiden of via de Site beschikbaar te stellen en in het bijzonder de teksten, tekeningen, grafieken, afbeeldingen, foto’s, merken en logo’s. Deze inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten; het is daarom verboden om deze inhoud te kopiëren, te wijzigen, te transcriberen, te extraheren, opnieuw te gebruiken en in het algemeen te reproduceren en te verspreiden zonder onze toestemming.

We vestigen uw aandacht op het feit dat de schending van intellectuele eigendomsrechten het misdrijf van namaak vormt, strafbaar bij de wet.

We herinneren u eraan dat onze algemene verkoop- en abonnementsvoorwaarden op elk moment tijdens uw navigatie toegankelijk zijn onderaan elk van de pagina’s van onze site, door op de link “Algemene verkoopvoorwaarden” te klikken.

Voor meer informatie over de bescherming en verwerking van uw persoonlijke gegevens en over cookies, nodigen wij u uit om onze pagina “Bescherming van privacy en cookies” te raadplegen die onderaan elke pagina van de Site toegankelijk is.

Auteursrechten

Alle informatie of documenten op de site, evenals alle elementen die voor de site zijn gemaakt, zijn ofwel het eigendom van de uitgever van de site, of zijn het onderwerp van gebruiks-, reproductie- en representatierechten die ten behoeve van deze laatste zijn verleend.

Deze informatie, documenten of elementen zijn onderworpen aan wetten ter bescherming van het auteursrecht zodra ze voor het publiek beschikbaar worden gesteld op deze Site. Kopieën van de documenten op deze site mogen alleen worden gemaakt voor informatieve doeleinden en uitsluitend voor strikt privégebruik. Geen enkele andere licentie of recht dan het raadplegen van de Site wordt aan wie dan ook verleend met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

De reproductie van de documenten van de site is uitsluitend toegestaan ​​voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik: elke reproductie en elk gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf. In alle gevallen moet de geautoriseerde reproductie van de informatie op deze site de bron en de juiste vermelding van eigendom vermelden.